fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Privacy en veiligheid zitten ook in ons DNA

Veilige opslag van gegevens!

PlayDay is ontworpen voor jou als ouder, om vlot in contact te kunnen komen met andere ouders of verenigingen, in het belang van jullie kind(eren). PlayDay is er zich zeer van bewust dat jullie als ouders dan persoonlijke gegevens van jezelf en je kinderen met anderen delen.


SSL, HTTPS en AES

Onveilige sites maken gebruik van het HTTP-protocol (in de URL-balk) en zijn kwetsbaar voor spionageaanvallen. Aanvallers zijn uit op belangrijke informatie zoals persoonsgegevens en aanmeldingsgegevens die hen toegang geven tot online accounts en gevoelige informatie. PlayDay gebruikt het veilige HTTPS/SSL-protocol dat (via de browser) ingevoerde gegevens via HTTPS gecodeerd en beveiligd verzendt.
Daarnaast wordt alle ingevoerde en gevoelige informatie via AES-encryptie gecodeerd in onze database.

PlayDay vindt een degelijke beveiliging evident en garandeert daarom een optimale beveiliging van jouw gegevens.

Veilige opslag van gegevens!

Al jouw data zijn beveiligd en versleuteld, maar PlayDay heeft nog een aantal extra veiligheidsfuncties ingebouwd om je optimaal en veilig te laten genieten van deze app.


1. PlayDay is voor ouders

PlayDay is een toepassing voor OUDERS. Het is volgens de gebruiksvoorwaarden van PlayDay en bij wet verboden dat kinderen in eigen naam een profiel aanmaken. Als een gebruiker van PlayDay deze regel overtreedt, dan worden hij én het gekoppelde IP-adres onherroepelijk permanent geweerd uit PlayDay.

Het is als volwassene ook niet mogelijk om via PlayDay rechtstreeks in contact te komen met kinderen.


2. Minimale persoonsgegevens

PlayDay vraagt enkel de hoogst noodzakelijke informatie op om de namen van de kinderen en de activiteiten van de verenigingen terug te kunnen vinden. PlayDay zal bijvoorbeeld geen adresgegevens vragen, aan niemand.

Je gegevens worden ook nooit gedeeld met derden!


3. Geen nepaccounts

Tijdens het registratieproces op PlayDay moet je bewijzen dat je geen computerprogramma (bot) bent en dit gebeurt via een reactietest die CAPTCHA heet. Zo kunnen we voorkomen dat er automatisch grote hoeveelheden nep-accounts worden aangemaakt die je mailbox terroriseren met reclame.


4. Verificatieniveaus

PlayDay zal de echtheid van je toegevoegde kindprofielen controleren aan de hand van verificatieniveaus (afhankelijk van de ingevoerde parameters). Zo kan je als gebruiker in één opslag zien of andere kindprofielen betrouwbaar en authentiek zijn.


5. Rapportagemogelijkheid

Wanneer je als gebruiker twijfelt aan de echtheid van een profiel op PlayDay, dan kan je dit eenvoudig signaleren via een meldingsfunctie in PlayDay. Het PlayDay-team wordt meteen automatisch geïnformeerd en PlayDay onderzoekt de melding dan verder.


6. Geen sociale netwerksite

PlayDay is een platform dat de ouders binnen een lokale gemeenschap, school, of vereniging de mogelijkheid biedt zich met elkaar in verbinding te stellen. PlayDay is géén sociale netwerksite.


7. Gekoppelde accounts

PlayDay heeft de optie dat je als vader, moeder of grootouder je account kan koppelen aan het bestaande account van je (ex-)partner, zoon of dochter. Dit genereert extra contactinformatie bij je gezamenlijk kindprofiel.

Door de functie om ouder-accounts met elkaar te koppelen, herleiden we dubbele of fictieve profielen tot het minimum.


8. Anonieme mailfunctie

In PlayDay mail je anoniem. Je verstuurt boodschappen vanuit PlayDay met je eigen e-mailadres, maar je ziet het e-mailadres van de ontvanger niet.