Privacy en veiligheid zitten ook in ons DNA

Veilige opslag van gegevens!

PlayDay is ontworpen voor jou als ouder, om vlot in contact te kunnen komen met andere ouders of verenigingen, in het belang van jullie kind(eren). PlayDay is er zich zeer van bewust dat jullie als ouders dan persoonlijke gegevens van jezelf en je kinderen met anderen delen.

SSL, HTTPS en AES

Onveilige sites maken gebruik van het HTTP-protocol (in de URL-balk) en zijn kwetsbaar voor spionageaanvallen. Aanvallers zijn uit op belangrijke informatie zoals persoonsgegevens en aanmeldingsgegevens die hen toegang geven tot online accounts en gevoelige informatie. PlayDay gebruikt het veilige HTTPS/SSL-protocol dat (via de browser) ingevoerde gegevens via HTTPS gecodeerd en beveiligd verzendt.
Daarnaast wordt alle ingevoerde en gevoelige informatie via AES-encryptie gecodeerd in onze database.

PlayDay vindt een degelijke beveiliging evident en garandeert daarom een optimale beveiliging van jouw gegevens.

Andere veiligheidsmaatregelen

Al jouw data zijn beveiligd en versleuteld, maar PlayDay heeft nog een aantal extra veiligheidsfuncties ingebouwd om je optimaal en veilig te laten genieten van deze app.

1. PlayDay is voor ouders

PlayDay is een toepassing voor OUDERS. Het is volgens de gebruiksvoorwaarden van PlayDay en bij wet verboden dat kinderen in eigen naam een profiel aanmaken. Als een gebruiker van PlayDay deze regel overtreedt, dan worden hij én het gekoppelde IP-adres onherroepelijk permanent geweerd uit PlayDay.

Het is als volwassene ook niet mogelijk om via PlayDay rechtstreeks in contact te komen met kinderen.

2. Minimale persoonsgegevens

PlayDay vraagt enkel de hoogst noodzakelijke informatie op om de namen van de kinderen en de activiteiten van de verenigingen terug te kunnen vinden. PlayDay zal bijvoorbeeld geen adresgegevens vragen, aan niemand.

Je gegevens worden ook nooit gedeeld met derden!

3. Geen nepaccounts

Tijdens het registratieproces op PlayDay moet je bewijzen dat je geen computerprogramma (bot) bent en dit gebeurt via een reactietest die CAPTCHA heet. Zo kunnen we voorkomen dat er automatisch grote hoeveelheden nep-accounts worden aangemaakt die je mailbox terroriseren met reclame.

4. Verificatieniveaus

PlayDay zal de echtheid van je toegevoegde kindprofielen controleren aan de hand van verificatieniveaus (afhankelijk van de ingevoerde parameters). Zo kan je als gebruiker in één opslag zien of andere kindprofielen betrouwbaar en authentiek zijn.

5. Rapportagemogelijkheid

Wanneer je als gebruiker twijfelt aan de echtheid van een profiel op PlayDay, dan kan je dit eenvoudig signaleren via een meldingsfunctie in PlayDay. Het PlayDay-team wordt meteen automatisch geïnformeerd en PlayDay onderzoekt de melding dan verder.

6. Geen sociale netwerksite

PlayDay is een platform dat de ouders binnen een lokale gemeenschap, school, of vereniging de mogelijkheid biedt zich met elkaar in verbinding te stellen. PlayDay is géén sociale netwerksite.

7. Gekoppelde accounts

PlayDay heeft de optie dat je als vader, moeder of grootouder je account kan koppelen aan het bestaande account van je (ex-)partner, zoon of dochter. Dit genereert extra contactinformatie bij je gezamenlijk kindprofiel.

Door de functie om ouder-accounts met elkaar te koppelen, herleiden we dubbele of fictieve profielen tot het minimum.

8. Anonieme mailfunctie

In PlayDay mail je anoniem. Je verstuurt boodschappen vanuit PlayDay met je eigen e-mailadres, maar je ziet het e-mailadres van de ontvanger niet.

Wat jij kan doen: tips

Wat kan jij doen om de privacy en veiligheid van jouw gegevens te garanderen op PlayDay?

1. Gebruik sterke én unieke wachtwoorden!

Wachtwoorden zijn vaak dé sleutel om de toegang tot applicaties met bijhorende informatie en data te beveiligen tegen personen die geen toegang mogen krijgen. Een sterk wachtwoord is daarom heel belangrijk (zie ook verder). Een goed wachtwoord is niet alleen sterk en complex, het is ook strikt persoonlijk. Een PlayDay-account is persoonlijk en alle taken die hiermee verbonden zijn en uitgevoerd worden, zijn de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de gebruikersaccount.

Advies: Gebruik voor iedere soort toepassing een ander wachtwoord. Gebruik je overal hetzelfde wachtwoord, dan liggen bij hacking alle toegangen ineens open voor de hacker.

Advies: houd je gebruikersaccount en je wachtwoord voor PlayDay "uniek". Gebruik dus een ander wachtwoord voor bv. je thuiscomputer, je bankzaken,…

Als je de app PlayDay gebruikt, blijf je automatisch ingelogd voor een periode van 6 maanden.

Advies: Beveilig de PlayDay-app daarom zelf extra met een pincode, een applock patroon of een fingerprint.

Wat is een “sterk” wachtwoord?

Advies: Voor het aanmaken van een sterk wachtwoord geven we je volgende richtlijnen:

 • Het wachtwoord moet minstens 4 en mag maximaal 20 karakters lang zijn.
 • Verwerk verschillende karakters in je wachtwoord. Voor het samenstellen van een "sterk" wachtwoord gebruik je best door elkaar: hoofdletters (A-Z), kleine letters (a-z), cijfers (0-9) of een teken - + _ . : ? ! # % *
 • De toegelaten karakters zijn A-Z a-z 0-9 - + _ . : ? ! # % *
 • Verwerk minstens één hoofdletter A-Z, één kleine letter a-z en één cijfer 0-9 in je wachtwoord.
 • Gebruik nooit drie keer na elkaar hetzelfde karakterteken (bv. ttt of ***).
 • Hergebruik geen oude wachtwoorden. Wijzig het oude wachtwoord met minimaal twee karakters in vergelijking met het vorige wachtwoord.
 • Vermijd dat je wachtwoord gemakkelijk te raden is aan de hand van je persoonlijke informatie zoals naam, adres of geboortedatum.
 • Vermijd woorden die voorkomen in woordenboeken of woordenlijsten en gebruik ook je voornaam of familienaam niet.fv Kraakprogramma's voor wachtwoorden gebruiken deze lijsten immers ook!
 • Bij vermoeden van misbruik wijzig je zo snel mogelijk je wachtwoord. We raden je ook aan om meteen het PlayDay-team te contacteren via info@PlayDay.be

2. Wachtwoorden zijn strikt persoonlijk!

Advies: Geef nooit je wachtwoord door...aan niemand! Ook niet aan helpdesks, maar dus ook niet aan het PlayDay-team. Trap niet inde val wanneer je e-mails ontvangt waarin gevraagd wordt je wachtwoorden door te sturen... Trap niet in de val wanneer je wachtwoord gevraagd wordt omdat er zogezegd problemen zijn... Trap niet in de val als men dreigt met het afsluiten van je PlayDay-account! Met je wachtwoord kan een cybercrimineel heel gemakkelijk jouw gegevens misbruiken en ongewenste acties uitvoeren zoals je wachtwoord wijzigen, documenten wijzigen, informatie kopiëren, je computer zelfs overnemen,…

Advies: Als je een wachtwoord moet ingeven, geef het dan enkel in op een beveiligde webpagina. Beveiligde webpagina's lopen over een HTTPS-verbinding (mét de S van secure). Bij HTTPS-verbindingen worden de wachtwoorden geëncrypteerd zodat ze voor een kraker veel moeilijker te lezen zijn. Bij gewone HTTP-verbindingen zijn wachtwoorden gewoon leesbaar voor iedereen die het netwerkverkeer aftapt.

Een beveiligde webpagina herken je aan:

 • het adres, bv. https://PlayDay.be/
 • een slotje () dat in de meeste browsers onderaan of in de adresbalk verschijnt
 • het "certificaat" dat je bij de meeste internetprogramma's kan opvragen
Bij vermoeden van misbruik wijzig je zo snel mogelijk je wachtwoord. We raden je aan om dan ook het PlayDay-team te contacteren via info@PlayDay.be.

3. Installeer anti-virusprogramma’s, anti-spy software en persoonlijke firewalls

Virussen en spyware komen via allerlei kanalen je thuis- of bedrijfsnetwerk binnen. Aangezien de huidige technologie het mogelijk maakt dat meerdere IT-toestellen kunnen aanloggen op thuis- of bedrijfsnetwerken, vergroot dus ook het risico op virussen.

Advies: Installeer een anti-virusprogramma en anti-spyprogramma dat alle IT-toestellen beveiligt die verbonden zijn met netwerken. Er zijn betrouwbare, zelfs gratis programma’s zoals AVG, Avast, … Deze programma’s moeten natuurlijk steeds up-to-date zijn (dus meteen bijwerken bij nieuwe versies).

4. Wees voorzichtig met het verspreiden van informatie

Sociale media zijn vaak slecht beveiligd omdat de gebruikersaccount en het wachtwoord meestal niet versleuteld zijn (wat wél het geval is voor PlayDay). Daarom gebeurt het dat gebruikersaccounts en wachtwoorden gehackt worden en dat ze soms te vinden zijn op het internet.

Advies: Gebruik in ieder geval andere wachtwoorden op je sociale media sites dan die je gebruikt om in te loggen op het PlayDay platform. Hackers zoeken meestal de zwakste schakel om wachtwoorden te verkrijgen. Bescherm je gevoelige data en informatie dus met aparte en complexe wachtwoorden die je ook geregeld wijzigt.

Advies: Wees waakzaam bij internetgebruik, maar vooral: Gebruik je gezond verstand!